[Học Angular 8+ Project Based] Bài 7: Giới thiệu về Type Script– Tài liệu tham khảo về Type Script: 
– Một số kiểu dữ liệu hay dùng trong Type Script:
+ string: Kiểu chuỗi.
+ number: Kiểu số.
+ boolean: Kiểu boolean.
+ object: Kiểu object.
+ string | number: Kiểu dữ liệu Union, cho phép là một chuỗi hoặc một số đều được (tương tự có thể kết hợp nhiều kiểu dữ liệu khác).
+ string[], number[], boolean[], … : Kiểu mảng với các element cùng kiểu dữ liệu (mảng chuỗi, mảng số, …)
+ any: Kiểu dữ liệu bất kỳ.

– Bài tập thực hành: Bổ sung hết kiểu dữ liệu cho toàn bộ các Component. Phần tính tổng tiền sửa lại thuế luôn bằng 10% tổng hoá đơn.

* Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document, attachment, tip trick, quiz, …) tại:

#techmaster #angular

Bài viết được tổng hợp bởi CMC distribution | Xem thêm các video về hướng dẫn và học Angular tại đây: https://cmcdistribution.com.vn/lap-trinh/angular

Hữu ích cho bạn:  [Học Angular 8+ Project Based] Bài 13: Angular Pipe

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Thành Hoàng

Rất hay, bạn làm video rất đầu tư, mong bạn cố gắng ra thêm nhiều video chất lượng như vậy