Angular

20-Angular Form#2.Reactive Forms làm việc với các hàm Validators trong Angular 5 Bài này chia sẻ với các bạn về Reactive Forms trong Angular, cách làm việc với FormGroup, FormBuilder, FormControl để validate giá trị nhập vàp một Form. Support – SUBSCRIBE... 29/10/2020
19-Angular Form#1.Kiểm tra dữ liệu đầu vào với Template-driven Forms Bài này chia sẻ với các bạn về việc kiểm tra(hay validate) dữ liệu đầu vào với Template-driven forms. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS: You can see... 29/10/2020
18-Gửi request tìm kiếm theo tên với AsyncPipe Bài này chia sẻ vói các bạn cách sử dụng AsyncPipe hay Asynchronous Pipe để lấy dữ liệu liên tục từ server về hiển thị lên List. SUBSCRIBE TO MY... 29/10/2020
17-Xoá dữ liệu trên server với DELETE request dùng http service trong Angular Bài này chia sẻ với các bạn cách gửi DELETE request lên server sử dụng http serice trong Angular 5. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS: You can... 29/10/2020
16-Thêm dữ liệu với POST request sử dụng http trong Angular Bài này chia sẻ với các bạn cách thêm dữ liệu với POST request, bằng cách sử dụng http service trong Angular 5. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING... 29/10/2020
15-HTTP service và cập nhật dữ liệu với PUT request trong Angular Bài này chia sẻ với các bạn cách gửi PUT request để cập nhật dữ liệu sử dụng http service trong Angular 5. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING... 29/10/2020
14-Sử dụng HTTP services để lấy dữ liệu từ GET request trong Angular 5 Bài này chia sẻ với các bạn cách làm việc với HTTP services trong Angular 5 để gửi GET request và nhận dữ liệu, hiển thị lên html. Server và... 29/10/2020
13-Chuyển qua lại giữa hai màn hình Master-Detail components Bài này chia sẻ với các bạn cách navigate hay chuyển qua lại giữa 2 màn hình Master và Detail components. Hai màn hình cho thể chuyển qua chuyển lại... 29/10/2020
12-Thêm màn hình Dashboard và điều hướng route mặc định Bài này chia sẻ với các bạn cách thêm một màn hình Dashboard hay Dashboard component và biến màn hình này thành route mặc định. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR... 29/10/2020
10-Sử dụng Service gọi lẫn nhau trong Angular 5 Video này chia sẻ với các bạn về cách gọi Angular service bên trong một service khác, sau đó hiển thị thông tin qua một Message component. SUBSCRIBE TO MY... 29/10/2020
09-Sử dụng rxjs và Observable để lấy dữ liệu bất đồng bộ – async Bài này chia sẻ với các bạn sử dụng thư viện rxjs và Observable để xây dựng các hàm lấy dữ liệu bất đồng bộ – async trong Angular 5.... 29/10/2020
08-Sử dụng Angular service lấy dữ liệu hiển thị lên Component Video này chia sẻ với các bạn cách định nghĩa một Service trong Angular 5 và xây dựng các hàm lấy dữ liệu trong Angular Service. Trong Angular component sẽ... 29/10/2020
07-Sử dụng Input decorator để truyền dữ liệu giữa các Angular Component Bài này chia sẻ với các bạn về sử dụng Input decorator để truyền dữ liệu giữa các Component khác nhau trong Angular 5. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE... 29/10/2020
06-Sử dụng ngIf directive để ẩn hiện thẻ div trong Angular 5 Bài này chia sẻ với cá bạn về cách dùng ngIf directive để ẩn, hiện một thẻ div, sử dụng khi user bấm vào một item trong List, thẻ div... 29/10/2020
03-Data binding là gì và quản lý module trong Angular Bài này chia sẻ với các bạn về ràng buộc dữ liệu 1 chiều và 2 chiều, hay còn gọi là one way data binding và two way data binding.... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 15: Sử dụng Angular Material Component Cách sử dụng 1 Component của Angular Material – Bước 1: Import Module tương ứng của Component vào file app.module.ts (xem trong mục API). – Bước 2: Sử dụng Element... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 14: Giới thiệu và cài đặt Angular Material – Trang chủ Angular Material:  – Lệnh cài đặt Angular Material (có kèm theo Angular CDK):  ng add @angular/material * Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document, attachment, tip trick,... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 13: Angular Pipe – Tham khảo thêm về Pipe:  – Danh sách các built-in Pipe trong Angular:  – Hướng dẫn tự viết Pipe (custom Pipe):  – Source code hoàn thiện cho ứng dụng... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 12: Lifecycle Hook – Tham khảo về Lifecycle Hook:  – Bài giải tham khảo cho bài tập trước:  * Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document, attachment, tip trick, quiz, …) tại: #techmaster... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 11: Truyền dữ liệu giữa các Component phần 2 – Tham khảo về Output trong Angular:  – Bài tập thực hành: Hoàn thành nốt các sự kiện sau: + Khi người dùng thay đổi số lượng sản phẩm thì tính... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 10: Truyền dữ liệu giữa các Component phần 1 – Tham khảo Input trong Angular:  – Bài tập thực hành: Chuyển hết dữ liệu từ các Component con về App và truyền dữ liệu qua Input. * Trải nghiệm... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 9: Template Reference Variables Tham khảo thêm về Template Reference Variables:  * Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document, attachment, tip trick, quiz, …) tại: #techmaster #angular Bài viết được tổng hợp bởi CMC... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 8: Event Binding – Tham khảo thêm về Event Binding: – Bài giải tham khảo cho bài tập trước:  * Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document, attachment, tip trick, quiz, …) tại:... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 7: Giới thiệu về Type Script – Tài liệu tham khảo về Type Script:  – Một số kiểu dữ liệu hay dùng trong Type Script: + string: Kiểu chuỗi. + number: Kiểu số. + boolean: Kiểu... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 6: Template Syntax Tài liệu tham khảo: – Attribute Directives: – Structure Directives: – Template input variable: * Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document, attachment, tip trick, quiz, …) tại: #techmaster #angular... 29/10/2020
02-Thêm Component trong Angular và hiển thị thông tin đối tượng lên html template Video này chia sẻ với các bạn cách thêm Component vào dự án Angular 5, hiển thị object trên HTML, khai báo metadata properties trong decorator function. SUBSCRIBE TO MY... 29/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 5: Data Binding – Mô tả kèm ví dụ của các kiểu Binding Data trong Angular:  – Bài giải tham khảo cho bài tập trước:  * Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document,... 28/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 4: Tạo Component bằng Angular CLI Bài tập thực hành: Chia nhỏ trang ra thành 4 component: Component header, Component danh sách sản phẩm, Component nhập mã giảm giá và Component tính tổng tiền. * Trải nghiệm... 28/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 3: Giới thiệu về Component Source code ví dụ mẫu và template thực hành (thư mục html-template): * Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document, attachment, tip trick, quiz, …) tại: #techmaster #angular Bài viết... 28/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 2: Tạo project bằng Angular CLI Tham khảo thêm các lệnh của Angular CLI:  * Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document, attachment, tip trick, quiz, …) tại: #techmaster #angular Bài viết được tổng hợp bởi... 28/10/2020
[Học Angular 8+ Project Based] Bài 1: Cài đặt môi trường lập trình Link download và cài đặt các công cụ cần thiết: – Visual Studio Code:  – Augury:  – Node.js:  * Trải nghiệm học đầy đủ hơn (document, attachment, tip trick, quiz,... 28/10/2020
01-Giới thiệu về Angular 5 và khởi tạo dự án đầu tiên Video này chia sẻ với các bạn về Angular 5, cài đặt dự án Angular bằng dòng lệnh – angular cli. Bài này cũng giới thiệu với các bạn các... 28/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 61: Routing với params Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 63: Deploy github page Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 62: Component modules Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 60: App Routing Module Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 59: Xử lý route ngoại lệ Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 58: Routing đơn giản Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 57: Custom reactive form validator Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 56: Reactive form validator Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 55: Form builder Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 54: Nested form group Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 53: Reactive form Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 52: Viết service gửi request post Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 51: Gửi request từ form angular Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 50: Tạo server nodejs Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 49: Xử lý checkbox và ngModelGroup Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 48: Xử lý style các input không hợp lệ Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 47: Validate form 1 Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 46: ngSubmit Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 45: Validate template form Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 44: ngForm Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 43: Giới thiệu về form Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 42: Tính năng loading và xử lý lỗi Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 41 Lấy nhiệt độ và hiển thị Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 40: Weather service Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 39: API open weather map Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 38: Giới thiệu bài tập thời tiết Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 37: Sử dụng ngOnInit Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
Lập trình Angular 4 – Bài 36: Tách service Khoá học Angular 4 tại Khoa Phạm: Angular là một javascript platform, giúp các bạn xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Angular đã trang bị... 22/10/2020
More posts